ROK 2024 -
ROKIEM MARKA HŁASKI

Rok 2024 Rokiem Marka Hłaski!

14 stycznia 2024 roku minęło dokładnie 90 lat od urodzin tego wybitnego polskiego pisarza. Jego osobę i twórczość będziemy upamiętniać przez najbliższe 12 miesięcy w ramach licznych zaplanowanych przez Fundację i jej partnerów działań.
Rys. Daniel Baum

ROK 2024 - 
100. ROCZNICA ŚMIERCI JOSEPHA CONRADA

Więcej informacji wkrótce.

Ryc.: National Portrait Gallery London

1944 | 2024 - 80. ROCZNICA ZBURZENIA PAŁACU SASKIEGO

Więcej informacji wkrótce.

Fot. Polona/domena publiczna